Portfolio page
8

جزئیات پروژه

مشخصات فنی
در دو فشار 10 و 16 بار تولید می شود.
مشخصات کلافی
در کلاف های به متراژ200 متر بسته بندی می شود.
موارد استفاده
در بخش های کشاورزی-آبرسانی و پوشش انواع کابل