تلفن و فکس

023-33651090
023-33651091
023-33651092
023-33651093
023-33651094
023-33651095

آدرس ما

سمنان،شهرک صنعتی شرق،فاز توسعه -بلوار ولیعصر (عج) بعد از میدان ولیعصر (عج) - کد پستی: 3535178515