نشست حضوری با مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان،جناب آقای مهندس صادقی در ساختمان شرکت شهرک های های صنعتی استان در تاریخ 1395/5/6

Blog page
IMG_3125

IMG_3092IMG_3071

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.