تصاویر آغاز احداث بزرگترین واحد تولید پلی اتیلن پل آب قومس با حضور استاندار در سمنان

Blog page
n3090630-4998746

تصاویر افتتاح بزرگترین مجتمع پلی اتیلن استان سمنان با حضور استاندار سمنان